KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHIẾN LƯỢC TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ LẠC

Hưởng ứng tuần lễ áo dài và ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ LẠC NHIỆM KỲ 2023-2028

Thông báo về việc lấy ý kiến nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023

Kế hoạch thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo của trường Mẫu giáo Mỹ Lạc năm 2023

HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2022

Lễ kết nạp đảng viên mới- Nguyễn Thị Nguyên – năm học 2022-2023

Giáo án thao giảng bài thơ lời chào- giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi